Permisul de muncă în România: Ghid complet pentru angajatorii și străinii interesați

Permisul de muncă în România: Ghid complet pentru angajatorii și străinii interesați

Angajarea pe teritoriul unei ţări, de exemplu pe teritoriul României, nu se poate face oricum. Este nevoie de un permis de muncă România şi de parcurgerea unei proceduri standard de obţinere, de multe acte şi de o aşteptare poate prea lungă, de la câteva săptămâni la câteva luni bune. Dacă eşti angajator sau eşti cetăţean străin şi vrei să te angajezi legal în România găseşti toate informaţiile despre permisul de muncă în rândurile ce urmează.

Ca să poţi lucra în România în calitate de cetăţean străin ai nevoie de un permis de muncă. El atestă dreptul unui străin de a lucra în ţară şi este documentul oficial fără de care nu se pot face angajările.

Obţinerea permisului de muncă este o procedură relativ simplă pentru angajatorii şi străinii interesaţi. Da, este multă birocraţie la mijloc şi multe acte, dar când toată procedura este finalizată şi ai parcurs toate etapele cu răbdare şi atenţie ai garanţia că vei lucra legal în ţară şi nu vei avea nicio problemă.

Care sunt etapele de parcurs dacă îţi doreşti un permis de muncă în România?

Mai întâi este obţinut avizul de muncă de la Inspectoratul General pentru Imigrări. El demonstrează că persoana care vrea să muncească în România are dreptul să muncească aici, are un loc de muncă şi este autorizat să lucreze.

Ce documente sunt necesare pentru un aviz de muncă în România?

 • Cerere motivare tip
 • Certificat constatator emise de oficiul registrului comerţului
 • Certificat atestare fiscală
 • Adeverinţa agenţie de ocupare a forţei de muncă cu privire la ce forţă de muncă este disponibilă pentru jobul pe care va veni cetăţeanul străin
 • Fişa postului
 • Organigrama firmei
 • Dovezi ale demersurilor făcute pentru a angaja alţi cetăţeni români sau din alte state U.E., dacă este vorba de cetăţeni din afară U.E.
 • Proces verbal din care reiese clar că străinul poate bifa criteriile pentru job şi are experienţă
 • Cazier judiciar angajator
 • Certificat înmatriculare copie şi original
 • Cazier judiciar străin, angajat
 • Declaraţie pe propria răspundere de la angajat, străin, că se descurcă în română şi ştie şi limbă de circulaţie internaţională, că este apt medical
 • CV şi 2 fotografii tip buletin angajat
 • Copie document ce atestă trecerea frontierei de la angajat.

Obţinerea vizei de lungă şedere pentru muncă şi emiterea permisului de muncă

Se va plăti taxa de aviz 100 euro şi în 30 de zile de la depunerea dosarului se eliberează documentul necesar viitoarei angajări. Cu avizul se munca angajatul merge la consulatul din ţara de origine şi obţine viza.

Urmează solicitarea vizei de lungă şedere pentru muncă. Se depune o solicitare la Centrul Naţional de Vize, străinul poate să rămână în România când o are pe o perioadă limitată de timp, mai lungă.

Actele necesare pentru a avea şi viza de lungă şedere sunt:

 • Copie aviz angajare
 • Dovada mijloacelor de întreţinere cât timp stă angajatul străin în ţară, salariu
 • Cazier judiciar angajat din ţara sa
 • Asigurare medicală valabilă cât timp angajatul sta în România.
 • Taxele plătite sunt de 120 de euro, doar în ţara de origine, durează 3-6 luni până când ai şi viza.

Ultimul pas ca să ajungi să lucrezi în România este obţinerea permisului de muncă. Se depune o cerere la IGI, cu documentele solicitate, acte identitate, paşaport, documente de identitate angajator, contract de muncă, alte documente legale. Se plăteşte taxa de 100 euro sau 25 euro, în funcţie de tipul de permis solicitat.

Se emite un permis de muncă România, IGI se va ocupa de emitere, iar din acel moment străinul are drept de a lucra pe teritoriul ţării noastre. Dacă din diferite motive nu se îndeplinesc condiţiile necesare pentru a obţine pe căi legale permisul de muncă străinii sunt refuzaţi şi accesul sau în România este blocat, sunt obligaţi să plece din ţară. Dacă nu se respectă condiţiile de muncă sau contractele încheiate străinii îşi pot pierde oricând dreptul de a munci în ţară şi permisul de muncă.

Tipuri de permise de muncă şi concluzii

Tipurile de permis de muncă în România pe care le pot solicita străinii:

 • Permis unic de muncă şi şedere, doar pentru cetăţeni din state non-UE/SEE;
 • Permis de muncă temporar, pentru cetăţeni din state non-UE/SEE;
 • Permis de detaşare, doar pentru cetăţeni UE/SEE cu detaşare temporară, cerere venită de la angajator din alte stat membru UE/SEE;
 • Permis albastru UE, doar pentru cetăţeni cu înaltă calificare din state terţe;
 • Cartea albastră UE, doar pentru cetăţeni cu înaltă calificare din state terţe;

Cetăţenii străini vor solicita permis de muncă România la ambasadă, consulatul României din ţara de origine. Dacă străinii lucrează pe baza autorizaţiei de muncă nu mai este nevoie de avizul IGI, dar va fi obligatorie aprobarea din partea Centrului Naţional de Vize pentru o viză de lungă şedere în vederea angajării.

Viza de lungă şedere pentru muncă are nevoie de o solicitare depusă în termen de 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei de muncă. În general, în concluzie, pentru orice permis de muncă România, va fi nevoie de copie şi original paşaport, dovada deţinerii spaţiului de locuit, original şi copie, autorizaţie  de muncă, contract de muncă, adeverinţă medicală, apt pentru muncă, certificat de atestare fiscală de la angajator.

Utile